Aanpassingen Taal- en Rekentoets 2013-2014

De minister van OCW heeft 19 december 2012 besloten de invoering van de taal- en rekentoets in het voortgezet onderwijs en het mbo aan te passen.  Dit is besloten naar aanleiding van tegenvallende resultaten van de pilottoetsen Nederlandse taal en rekenen. De rekentoets blijft verplicht, maar lees verder op Steunpunt Taal en Rekenen VO voor meer informatie.