Dyslexie

Remedial teaching en pre-teaching bij dyslexie.

Je kunt werken aan:

 • Nederlands
  • begrijpend en studerend lezen
  • grammatica en ontleden
  • spelling
 • Engels en Frans
  • luisteren en lezen
  • woorden,  zinnen en grammatica leren
 • zaakvakken
  • begrijpend en studerend lezen

Remedial teaching

Tijdens het onderzoek worden hiaten in de voorkennis opgespoord. Als je door de achterstanden het onderwijs niet goed kunt volgen, krijg je begeleiding die is gericht op het verkleinen van je leerachterstand.

 

Pre-teaching

Studie-aRT kiest doelbewust voor vooruit leren of pre-teaching. Wie van tevoren hoofdzaken uit de leerstof haalt, moeilijke woorden bespreekt of uitleg vraagt, kan op school de leerstof eerder begrijpen en sneller verbanden leggen tussen verschillende delen van de leerstof.

Dyslexie? Voel je sterker door pre-teaching

Omgaan met dyslexie

Het is van belang dat je leert omgaan met dyslexie

Je vindt bij Studie-aRT:

 • informatie over dyslexie
 • persoonlijke aandacht
 • tips en adviezen voor planning en aanpak van je schoolwerk
 • extra uitleg van grammatica, spelling en uitspraak
 • hulp bij de aanpak van teksten en luistertoetsen
 • oefeningen om je schrijfvaardigheid te verbeteren