Wat is Studie-aRT

Herma Beukers is gediplomeerd remedial teacher voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs, tweedegraads docent Frans, beëdigd vertaler Frans en gediplomeerd masterSEN ernstige rekenproblemen.

Sinds 2001 werkt zij met veel plezier samen met jongeren die wekelijks hun leerprobleem bij Studie-aRT willen aanpakken. Zij werkte als docent Frans in het voortgezet onderwijs en verzorgde spoedcursussen Nederlands-als-Tweede-Taal voor volwassenen. Als vrijwilliger bij de Advies- en Informatie Lijn van Balans beantwoordde zij vragen over dyslexie en dyscalculie.

Specialisaties: Frans en rekenen.

Lidmaatschappen:

  • LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers)
  • GILVO (Gooise Intervisie Leerlingbegeleiding Voortgezet Onderwijs)

 

In 2012 nam zij deel aan de Leesgroep voor het Protocol voor Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie in het Voortgezet Onderwijs bij het Lectoraat Gecijferdheid te Utrecht.

In 2014 was zij als remedial teacher/rekendocent gedetacheerd bij Hogeschool Windesheim en coachte zij groepen eerstejaarsstudenten bij rekenen.

Van 2014 tot 2019 was zij commissielid voor de vaststelling van toetsen bij het College voor Toetsen en Examens.

Herma Beukers is moeder van twee kinderen.

Om zelf te ervaren hoe het is om in een een-op-een situatie les te krijgen, volgt zij privélessen bij een zangpedagoog.