Wiskunde

Heb je moeite met wiskunde en zit je in klas 1,2 of 3 van havo/vwo of op het vmbo? Je kunt dan terecht bij Studie-aRT voor individuele begeleiding waarbij je wiskundeproblemen stapsgewijs worden aangepakt. Als het nodig is, kun je ook aan de slag met rekenen of het begrijpen van wiskundeteksten.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wat je ervaring is met het wiskundeonderwijs op jouw school en wat voor hulp jij zoekt. Ook faalangst kan ter sprake komen.

Onderzoek

Na de eerste kennismaking onderzoeken we hoe je je wiskunde nu aanpakt. We kijken wat er wel goed gaat en waar je problemen mee hebt. Na analyse van de onderzoeksgegevens – en andere beschikbare informatie van je ouders en docent – maken we een werkplan. Dit plan bespreken we samen. Daarna start de individuele begeleiding.

Meer plezier in wiskunde

Individuele begeleiding

We gaan uit van wat je zelf al goed kan. De instructie en oefeningen stemmen we daarop af.

Tijdens de begeleiding werk je aan:

  • structuur aanbrengen
  • goed lezen en kijken
  • stap voor stap werken
  • je uitwerkingen slim op papier zetten
  • jezelf controleren

Ook kun je op een handige manier nieuwe begrippen leren die je nodig hebt om bij een repetitie of toets te laten zien wat je waard bent. Zo krijg je meer begrip van de stof en meer plezier in wiskunde.

Na afronding van de individuele begeleiding kunnen je ouders een verslag aanvragen waarin staat wat je bij Studie-aRT hebt gedaan.

Studie-aRT geeft ook begeleiding bij rekenproblemen en dyscalculie