Frans

  • Ga je binnen nu en enkele jaren eindexamen Frans doen?
  • Heb je achterstand bij Frans opgelopen?
  • Vind je grammatica lastig?
  • Wil je beter lezen, luisteren, schrijven en spreken?

Bij Studie-aRT krijg je individuele begeleiding van een docent en beëdigd vertaler Frans. Tijdens een gratis intakegesprek kun je kennis maken met de mogelijkheden.

Na het analyseren en bespreken van jouw gegevens krijg je remedial teaching. Je werkt  minimaal één uur per week aan het structureren en bestuderen van de Franse taal. Door de individuele begeleiding krijg je alle aandacht. Uitgangspunt is het werk dat je voor je studie moet verrichten.

Omdat de Franse taal een leervak is, krijg je ook huiswerk mee. Je gaat dan thuis of op school  een nieuwe aanpak in praktijk brengen. Je krijgt zo meer inhoudelijke kennis van de taal en je leert hoe je in het vervolg sneller en handiger de taal kunt bestuderen.

Het kan zijn dat problemen met dyslexie een rol spelen. Daar kunnen we ook rekening mee houden. Hoe dat gaat lees je onder het kopje dyslexie.