Nederlandse spelling

Maak je veel spelfouten als je een Nederlandse tekst schrijft en wil je daar graag iets aan doen? Bij Studie-aRT kun je stap voor stap je spelling verbeteren.

Tijdens een gratis intakegesprek bespreken we eerst wat je op school hebt geleerd en of je extra hulp hebt gehad. Dan doen we onderzoek. Je maakt een dictee en we onderzoeken of je voldoende basisvaardigheden hebt opgebouwd. We overleggen ook graag met je leraar of lerares. Na analyse van de onderzoeksgegevens maken we samen een werkplan. Volgens dat plan ga je aan de slag met spelling.

Doel van de individuele begeleiding is: meer inzicht in het Nederlandse spellingsysteem en meer zelfvertrouwen bij het schrijven. Via tussentijds toetsen kan er gemeten worden hoe je vooruitgaat.

Je kunt werken aan:

  • goed luisteren naar klanken en woorddelen
  • gebruikmaken van spellingstrategieĆ«n en vaardigheden
  • inzicht in de invloed van de hele zin op de spelling vanĀ  (werk)woorden
  • controle van de spelling

Na afronding van de individuele begeleiding kunnen je ouders een verslag aanvragen waarin staat wat je bij Studie-aRT hebt gedaan en wat je resultaten zijn.

Het kan zijn dat problemen met dyslexie een rol spelen. Daar kunnen we ook rekening mee houden. Hoe dat gaat lees je onder het kopje dyslexie.