Groep 8 basisonderwijs

Als je in groep 8 zit, kun je problemen hebben met:

  • rekenen
  • Nederlandse spelling
  • schrijven
  • lezen

Dan is het slim om hiermee aan de slag te gaan voordat je naar het voortgezet onderwijs gaat.

Eerst voeren we een kennismakingsgesprek met je ouder(s). We lezen ook je rapporten en verslagen. Dan volgt grondig onderzoek. We kijken naar wat goed gaat en waar je graag steun bij wilt. We bespreken hoe jij je kracht kunt gebruiken om snel je achterstanden in te halen. In samenwerking met je ouder(s) en de school leggen we afspraken voor de begeleiding vast in een werkplan.

Je krijgt daarna minimaal één uur per week individuele begeleiding. Er vindt regelmatig overleg plaats met je ouders of de school. Je krijgt na ieder lesuur huiswerk mee dat precies past bij de inhoud van de les. Tijdens de schoolvakanties ben je vrij.

Na afronding van de begeleiding kunnen ouders een verslag aanvragen waarin staat wat je bij Studie-aRT hebt gedaan en wat je resultaten zijn.