vmbo en basisvorming havo/vwo

Studie-aRT biedt hulp aan leerlingen uit klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs die vastlopen bij:

  • rekenen (vanaf klas 1 tot het eindexamen)
  • wiskunde
  • Engels
  • Frans (vanaf klas 1 tot het eindexamen)
  • Nederlandse spelling
  • begrijpend lezen

Loop je vast vast bij talen of bij rekenen-wiskunde? Dat kan veroorzaakt worden door een leerprobleem, maar de oorzaak kan ook onduidelijk zijn. Tijdens een kennismakingsgesprek vertel je wat je probleem is. Je kunt dan ook beslissen of je bij Studie-aRT je leerprobleem wilt aanpakken. We bespreken je hulpvraag met je ouder(s), je mentor of docent. Op basis van alle verzamelde gegevens bepalen we wat voor onderzoek er nodig is.

Tijdens het onderzoek kijken we naar wat goed gaat met leren en wat moeilijk voor je is. We bespreken vervolgens hoe we de begeleiding nauwkeurig op jouw probleem afstemmen, zodat je snel je achterstanden kunt inhalen en weet hoe je je schoolwerk slimmer kunt aanpakken. Je oefent met structuur aanbrengen in je schoolwerk en je leert hoe je om kunt gaan met teksten en leerstof.

De afspraken voor de begeleiding leggen we vast in een werkplan. Je krijgt daarna minimaal één lesuur per week individuele begeleiding. Er is regelmatig contact met je ouders en in overleg met hen kan tussentijds ook contact met school opgenomen worden. Je krijgt na ieder lesuur huiswerk mee dat precies afgestemd is op de inhoud van de les. Tijdens de schoolvakanties ben je vrij.

Na afronding van de individuele begeleiding kun je een verslag aanvragen waarin staat wat je bij Studie-aRT hebt gedaan en wat je resultaten zijn.