Onderzoek en Begeleiding

Studie-aRT biedt de volgende mogelijkheden:

Onderzoek op het gebied van:

 • spelling
 • lezen
 • rekenen
 • moderne vreemde talen en zaakvakken
 • strategiegebruik bij reken- en wiskundeopgaven

Persoonlijke begeleiding

Studie-aRT biedt via remedial teaching hulp bij het leren omgaan met hardnekkige leerproblemen en het wegwerken van leerachterstanden. Ook biedt de praktijk pre-teaching. Pre-teaching betekent: vooraf doornemen en structureren van leerstof.

Studie-aRT biedt begeleiding bij:

 • structuur aanbrengen bij leren en plannen
 • ernstige reken- en/of wiskundeproblemen of dyscalculie
 • dyslexie
 • begeleiding bij Engels en Frans
 • Nederlandse spelling
 • schrijfmotorische problemen
 • begrijpend en studerend lezen
 • woorden en zinnen leren
 • grammatica
 • tekst- en luisterbegrip

Evaluatie

Tussentijds en na afronding van de studiehulp/begeleiding door Studie-aRT vindt evaluatie plaats. Na tussentijdse evaluatie passen we het basisplan aan als de situatie veranderd is.