Werkwijze in stappen

Studie-aRT werkt via onderzoek en overleg aan een van tevoren opgesteld doel. Dit doel is het uitgangspunt van het werkplan. In dit plan staat aan welke stof we werken en welke aanpak we volgen.

Als je een leerprobleem hebt, kun je daar last van krijgen en faalangst ontwikkelen. Daar houden we in de begeleiding rekening mee. We signaleren ook hoe het gaat op school.

Onderzoek/begeleiding bij Studie-aRT werkt volgens een serie stappen:

 • aanmelding en intakegesprek
 • onderzoek
 • basisplan
 • begeleiding
 • tussentijdse evaluatie en toetsing
 • eindevaluatie

Intakegesprek

Ouders voelen het vaak haarfijn aan als de ontwikkeling van hun kind niet goed verloopt. Ze weten heel goed wat voor persoon zij zoeken voor de begeleiding van hun kind. Na aanmelding volgt altijd een intakegesprek van een half uur om te kijken of het ‘klikt’ tussen Studie-aRT en ouders en kind. Dit intakegesprek is gratis. In dit gesprek kunnen ouder(s) en kind met de remedial teacher kennismaken en de wensen en verwachtingen bespreken. Tijdens een vervolggesprek blikken we samen terug op ontwikkelingen in het verleden die voor de begeleiding van belang kunnen zijn.

Intakegesprek: ‘is er de klik?’

Onderzoek

Na het intakegesprek volgt onderzoek en overleg met de ouder(s) en het kind. Ook kan Studie-aRT contact leggen met de school. Inhoud en werkwijze van het onderzoek kunnen per persoon en per hulpvraag verschillen.

Werkplan

Als de remedial teacher een duidelijk beeld heeft van de problemen, wordt een werkplan voor de begeleiding opgesteld. Hierin staat aan welk doel er op korte en langere termijn gewerkt wordt en welke stappen er genomen worden om dit doel te bereiken.

Begeleiding

Remedial teaching bij Studie-aRT heeft als doel:

 • inhoudelijke vakkennis opbouwen
 • zelf structuur aanbrengen bij de studie
 • slimme stappen nemen of strategisch werken
 • zelf verantwoordelijkheid nemen voor planning en aanpak van het schoolwerk
 • meer plezier in de studie en betere studieresultaten

 

Tussentijdse evaluatie en toetsing

Doelen opstellen is de basis voor begeleiding. Na vier weken begeleiding vindt in overleg met de ouders een evaluatie plaats. Hierbij spreken we samen wat goed gaat en wat aangepast kan worden. Ook zijn er in de loop van het begeleidingstraject mogelijkheden voor tussentijdse toetsing.

Eindevaluatie

Na afronding van de individuele begeleiding volgt een eindevaluatie. Op verzoek kan een afrondend verslag of een verslag voor doorverwijzing gemaakt worden.